-Ptc Termistör

PTC – TERMİK ALGILAYICI

Tekli, ikili ve üçlü algılayıcı (soğuk telli)
UB max. 25 v/hap
Uygun çalışma sıcaklığı 80ºC’den 180ºC’ye kadar.

80C PTC Termistör

90C PTC Termistör

100C PTC Termistör

110C PTC Termistör

120C PTC Termistör

130C PTC Termistör

140C PTC Termistör

150C PTC Termistör

155C PTC Termistör

160C PTC Termistör

170C PTC Termistör

180C PTC Termistör

PTC Sensors B59300 M1300